Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 2/2017.

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 2/2017.

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż 13.12.2016 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00009-6933-UM1040009/15 dotyczący zmiany wskaźnika produktu przedsięwzięcia 3.1.1. Modernizacja infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom LGD: liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE, który aktualnie wynosi 175.

W związku z powyższym od dnia 03.01.2017 r. obowiązuje nowa wersja załącznika do ogłoszenia  nr 1.1 Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Dokument został umieszczony w ogłoszeniu o naborze nr 2/2017 na stronie lgd-bdn.pl w zakładce konkursy RPO 2014-2020/ EFRR 2014-2020.