Warsztat refleksyjny

wpis w: Aktualności
W dniu 14.02.2019 roku w  siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury odbył się warsztat refleksyjny, który stanowił uzupełnienie monitoringu ewaluacji wewnętrznej.  Celem warsztatu refleksyjnego była bieżąca analiza procesu wdrażania i jej efektów oraz zmian w otoczeniu LSR w roku 2018. Uczestniczyli w nim przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Zarządu, Rady, członkowie stowarzyszenia oraz  pracownicy biura LGD.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu i merytoryczną dyskusję!