Informacja dotycząca naboru nr 14/2017

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, iż w ramach naboru nr 14/2017 (Przedsięwzięcie: 1.2.2 Wsparcie osób biernych zawodowo na operacje z zakresu typu projektu nr 1 – Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020) trwającego w dniach: 11.09.2017 – 27.09.2017 nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie realizacji projektu.