Warsztaty kulinarne w Zagrodzie Kuwasy

Print Friendly, PDF & Email

W dniach 21-22 czerwca 2022 r. w Zagrodzie Kuwasy w Woźniejwsi  odbyły się dwudniowe warsztaty kulinarne pn.”Smaki Biebrzańskiego Daru Natury – naturalnie i zdrowo”  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Plan Operacyjny na lata 2022-2023.
W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, łącznie 25 osób. We wspólnym gronie i inspirującej atmosferze podnosiliśmy wiedzę w zakresie krótkich łańcuchów dostaw, rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w obszarze małego przetwórstwa lokalnego. Uczestnicy warsztatów nabyli umiejętności zdrowego, ekologicznego i ekonomicznego przygotowywania posiłków wytwarzanych w naturalny i tradycyjny sposób.

Zobaczcie jak uczestnicy warsztatów odkrywali nowe smaki a przede wszystkim pysznie się bawili.

Projekt realizuje Priorytet 3 na lata 2014 – 2020: Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie, Cel 1 na lata 2014 – 2020: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz  Działanie 6 na lata 2014 – 2020: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.