Wynik ponownej oceny projektu – nabór nr 10/2020

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w związku ze złożonym protestem dotyczącym naboru nr 10/2020 (Przedsięwzięcie 3.2.4 Rozwój małej infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020), Rada Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na posiedzeniu w dniu 31.03.2020 r. podtrzymuje decyzję podjętą Uchwałą nr XXV/227/21 z dnia 22.01.2021 r. oraz Uchwałą nr XXVI/231/21 z dnia 16.02.2021 r. – operacja została wybrana do dofinasowania, nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.

Protokół z Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury – ponowna ocena projektu 8/PROW/10/2020 31.03.2021 .