Walne Zebranie Członków 19.02.2015r.

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informuję, iż w dniu 19-go lutego b.r. /czwartek/ o godzinie 12:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
4. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego według zasad obowiązujących
dla jednostek mikro.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Czesława Karpińskiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Roberta Ziemkiewicza z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Edyty Lipowskiej z pełnienia funkcji Członka Zarządu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu.
9. Przedstawienie informacji dotyczącej zbliżającej się perspektywy finansowej 2014-2020.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu Stanisław Szleter