Dni Rajgrodu 2022 za nami

wpis w: 2022, Aktualne
Print Friendly, PDF & Email

Jak co roku Dni Rajgrodu mają urozmaicony charakter, nie zabrakło zawodów sportowych, darmowych atrakcji dla całych rodzin, występów artystycznych. W piątek w godzinach popołudniowych ruszył Nocny Gminny Turniej Piłki Nożnej, który był podzielony na dwa etapy dla dzieci i dorosłych. 15 lipca 2022 roku na boisku przy Zespole … czytaj więcej…

Wynik zapytania ofertowego dotyczącego Rozeznania rynku w ramach projektu współpracy „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia”

Print Friendly, PDF & Email

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące projektu współpracy „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na kompleksową usługę organizacji Pikniku promującego produkty lokalne … czytaj więcej…

Biuro nieczynne 24.12.2020 r.

wpis w: Aktualne, Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, iż dzień 24.12.2020 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników LGD Biebrzański Dar Natury. Dzień te został wyznaczony za święto przypadające w dniu 26.12.2020 r. W związku z powyższym w tym dniu biuro Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury będzie nieczynne.

Informacja dotycząca doradztwa w ramach ogłoszonych naborów 10/2020, 11/2020

Print Friendly, PDF & Email

Ze względu  na stan zagrożenia epidemiologicznego, w trosce o zachowanie wszelkich zasad ostrożności, doradztwo będzie udzielane po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem biura na konkretną datę i godzinę.  Osoby korzystające z doradztwa osobiście w biurze LGD proszone są o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa tj. posiadanie maseczki oraz dezynfekcję rąk po … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 2/2019 – Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno – gospodarczej

wpis w: Aktualne, EFS 2014-2020, Posiedzenia Rady
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 2/2019 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA Wsparcie osób biernych zawodowo na operacje z zakresu typu … czytaj więcej…

Nabór nr 6/2019 – Działania skierowane do rodzin – zamknięty

wpis w: Aktualne, EFS 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 6/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury  CEL OGÓLNY 1. Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD.  CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2 Zwiększenie uczestnictwa osób defaworyzowanych … czytaj więcej…

Wyjazd studyjny do Niemiec w ramach projektu współpracy „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania”

Print Friendly, PDF & Email

W dniach 31 lipiec – 4 sierpień 2018 roku, przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury  wzięli udział w wyjeździe studyjnym pn. „Odnawialne źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania” do Niemiec w ramach projektu współpracy organizowanym wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” . Wyjazd miała na celu wzmocnienie … czytaj więcej…

Skip to content