Lista operacji wybranych do dofinansowania po poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w ramach naboru nr 16/2017 – 05.12.2017 r.

wpis w: Aktualności, Posiedzenia Rady, PROW 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna  Grupa  Działania  Biebrzański  Dar  Natury  zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty z dnia 5 grudnia 2017 r.  po poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej na liście operacji wybranych do dofinansowania dotyczącej NABORU nr 16/2017 w ramach operacji nr 3/PROW/16/2017.

Protokół z posiedzenia Rady 05.12.2017 r.

Lista operacji wybranych do dofinansowania – (aktualna)