Wyniki naborów: BDN – TM/III/2012, BDN – RN/III/2012, BDN – MP/V/2012, BDN – OW/III/2012

wpis w: PROW 2007-2013 konkursy zamknięte
Print Friendly, PDF & Email

Dnia 7 lutego 2013 r. Rada Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury dokonała oceny wniosków złożonych w ramach naborów trwających od 31 grudnia 2012 do 28 stycznia 2013. Przedstawiamy poniżej listy ocenionych wniosków.

– działanie “Odnowa i rozwój wsi”

Lista wniosków wybranych 

– działanie “Małe projekty”

Lista wniosków wybranych

– działanie “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Lista wniosków wybranych

Lista wniosków niewybranych

– działanie “Tworzenie i rozwój mikroprzesiębiorstw”

Lista wniosków wybranych

Lista wniosków niewybranych