Zaktualizowany formularz umowy (wersja 8z) – Operacje w ramach poddziałania 19.2

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, że jest już do pobrania zaktualizowany formularz umowy (wersja 8z) – Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Informujemy, iż na stronie Urzędu Marszałkowskiego został zamieszczony zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z) na operacje w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

LINK DO UMOWY: https://prow.wrotapodlasia.pl/pl/formularze-wnioskow—leader-192.html (oznaczone jako NOWE!)

Ww. formularz umowy jest również dostępny na stronie internetowej ARiMR:

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html