Wyniki rozpatrzenia protestu – nabór nr 10/2017

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email
Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w związku ze złożonym protem dotyczącym naboru nr 10/2017 (Przedsięwzięcie Bezzwrotne dotacje dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy  na operacje z zakresu: typu projektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020), Rada na posiedzeniu w dniu 01.09.2017 r. podjęła decyzję w zakresie zarzutów podnoszonych w proteście. Poniżej przedstawiamy dokumentację z posiedzenia: