Zaproszenie do udziału w Projekcie „Seniorzy – mądrość, energia, działanie”

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Gmina Radziłów podpisała umowę na realizację projektu „Seniorzy – mądrość, energia, działanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest wsparcie aktywności seniorów (osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo) zamieszkujących gminę Radziłów w ramach funkcjonującego Klubu Senior+ w Okrasinie.

W ramach projektu realizowane będą:

 • zajęcia kulinarne;
 • zajęcia z pedagogiem;
 • muzykoterapia;
 • warsztaty plastyczne i rękodzieła;
 • warsztaty teatralne;
 • zajęcia z specjalistami;
 • wydarzenia kulinarne;
 • wycieczki edukacyjno-poznawcze;
 • funkcjonowanie grupy samopomocy;
 • poradnictwo psychologiczne indywidualne oraz grupowe;
 • poradnictwo prawne indywidualne oraz grupowe;
 • terapia ruchowa;
 • warsztaty projektowania wnętrz i ogrodów;

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do złożenia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami w siedzibie GOPS w Radziłowie, Plac 500-lecia 15, 19-213 Radziłów, bądź w wersji elektronicznej na adres gosp@gminaradzilow.pl

Załączniki:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Formularz rekrutacyjny
Oświadczenie wizerunek
Oświadczenie – dane osobowe
Oświadczenie o jednoczesnym niekorzystaniu z takich samych form wsparcia
Regulamin rekrutacji KLUB SENIORA