ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA BIEBRZAŃSKI DAR NATURY

wpis w: Wsparcie przygotowawcze
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury rozpoczyna prace nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru gmin: Grajewo, Rajgród, Szczuczyn, Wąsosz, Radziłów, Bargłów Kościelny, Przytuły, Jedwabne oraz miasta Grajewo. Strategia będzie obejmowała lata 2021-2027.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury serdecznie zaprasza sołtysów,  przedsiębiorców, przedstawicieli OSP, KGW i inne  Stowarzyszenia , mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie zorganizowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania analizy obszaru LGD.

W załączniku harmonogram najbliższych spotkań:

Harmonogram spotkań konsultacyjntch

Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez realizację  Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju.

W trakcie spotkań postaramy się wspólnie z Państwem omówić najważniejsze problemy i potrzeby dotyczące obszaru Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury oraz zastanowimy się w jaki sposób się z nimi zmierzyć. Naszym zamiarem jest budowa strategii z udziałem szerokiego grona mieszkańców i licznej reprezentacji podmiotów obszaru. Jednym ze sposobów tego udziału w budowie naszej wspólnej Lokalnej Strategii Rozwoju jest poznanie poglądów na temat problemów obszaru i kierunków zmian jakie powinny być wywołane realizacją strategii.

Połączenie sił i wspólna praca, to początek wspólnego sukcesu w nowej perspektywie finansowej  PROW 2021-2027.

Jeżeli chcecie mieć Państwo  wpływ na co zostaną wydane nowe fundusze unijne za pośrednictwem LGD Biebrzański Dar Natury, jakie projekty chcecie z nami realizować, jakie są potrzeby na terenie Waszej Gminy to spotkanie jest właśnie dla Was.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1. Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.