PIKNIK “SMAK NA PRODUKT I KULTURĘ”-24.07.2022r.

Print Friendly, PDF & Email

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BIEBRZAŃSKI DAR NATURY

  zaprasza na Piknik “Smak na produkt i kulturę”

              Zadanie realizowane przez Lokalną Grupę Działania Biebrzański Dar Natury w ramach projektu współpracy: „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowanego w ramach poddziałania: 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania”.