Zaproszenie na posiedzenie Rady – 12 czerwca 2013r.

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informuję, iż w dniu 12 – go czerwca b. r. /środa/ o godzinie 11.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór sekretarza posiedzenia.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu BDN-MP/VI/2013.
6. Sprawdzenie zgodności operacji z LSR w ramach konkursu BDN-MP/VI/2013.
7. Ocena wniosków według kryteriów LGD w ramach konkursu BDN-MP/VI/2013.
8. Podjęcie uchwał o wyborze/nie wyborze operacji do realizacji w ramach opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach konkursu BDN-MP/VI/2013.
9. Sporządzenie listy operacji ocenionych w ramach konkursu BDN-MP/VI/2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia list wniosków wybranych oraz niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla konkursu BDN-MP/VI/2013.
11. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu BDN-OW/IV/2013.
12. Sprawdzenie zgodności operacji z LSR w ramach konkursu BDN-OW/IV/2013.
13. Ocena wniosków według kryteriów LGD w ramach konkursu BDN-OW/IV/2013.
14. Podjęcie uchwał o wyborze/nie wyborze operacji do realizacji w ramach opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach konkursu BDN-OW/IV/2013.
15. Sporządzenie listy operacji ocenionych w ramach konkursu BDN-OW/IV/2013.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia list wniosków wybranych oraz niewybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla konkursu BDN-OW/IV/2013.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia w tym wnioski, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia są udostępnione do wglądu w Biurze LGD.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
Mieczysław Gisztarowicz