Fotorelacja z Pikniku “Smak na produkt i kulturę”

Print Friendly, PDF & Email

24 lipca w Szczuczynie na 

 Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur im. Jarosława  Augustowskiego

odbył się Piknik

„Smak na produkt i kulturę”

współfinansowany ze środków PROW na lata 2014-2020

w ramach projektu współpracy:

„Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia”

realizowanego w ramach poddziałania: 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie                        współpracy z Lokalną Grupą Działania”.