Zaproszenie Walne Zebranie 02.04.2014r.

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informuję, iż w dniu 2 – go kwietnia b. r. /środa/ o godzinie 10.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2013 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Lokalnej Grupy Działania.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie przyjecia statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie zatwierdzenia do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu Stanisław Szleter
Do pobrania projekty uchwał
Plik do pobrania: