Zaproszenie na posiedzenie Zarządu – 20.05.2015 r.

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informuję, iż w dniu 20 – go maja b. r. /środa/ o godzinie 10:00 w siedzibie LGD Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo odbędzie się posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie stanowiska w sprawie przystąpienia Miasta Grajewo jako członka zwyczajnego
do Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.
5. Zapytania i wolne wnioski.

Prezes Zarządu
Stanisław Szleter