Zaproszenie na posiedzenie Zarządu – 30.03.2015 r.

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informuję, iż w dniu 30-go marca b.r. /poniedziałek/ o godzinie 10:45 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo odbędzie się Posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Złożenie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury za 2014 rok.
4. Przyjęcie sprawozdania finansowego z działalności Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad

Prezes Zarządu
Stanisław Szleter