KONKURS „OLIMPIADA AKTYWNOŚCI WIEJSKIEJ” – EDYCJA 2018

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email
Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury serdecznie zaprasza do udziału w IV edycji “Olimpiady Aktywności Wiejskiej”, której organizatorem jest Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) we współpracy z Prosperitą Sp. z o.o. – spółką Podlaskiej Izby Rolniczej.

Celem konkursu jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich oraz ich zaangażowanie na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw w województwie podlaskim.

Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje inicjatywy przeprowadzone w okresie od 01.10.2017 r. do 31.08.2018 r. Laureaci poprzednich edycji mogą wziąć udział w Konkursie, pod warunkiem zgłoszenia innej inicjatywy niż w latach poprzednich.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego w terminie do 07.09.2018 r.

Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1d do Regulaminu Konkursu wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu w formie papierowej i elektronicznej do biura Koordynatora na poniższy adres:
Prosperita Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 57
Porosły, 16-070 Choroszcz
z dopiskiem: Konkurs „Olimpiada Aktywności Wiejskiej”
e-mail: olimpiada_2018@wp.pl
tel. : 85-676-08-62
Osobą do kontaktu jest Pani Justyna Kaliszewicz.

Link do strony z informacją:

http://podlaskie.ksow.pl/news/entry/13466-serdecznie-zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-o.html