Zaproszenie na spotkania konsultacyjne

wpis w: Aktualności, Opracowanie LSR 2023-2027
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury
serdecznie zaprasza przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego
z obszaru Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury
do udziału w spotkaniach konsultacyjnych
dotyczących możliwości współpracy i pozyskiwania środków finansowych w perspektywie finansowej 2023 – 2027 w ramach opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniach na załączonym formularzu na adres:
Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo lub na adres e-mail: lgd.biebrza@op.pl do dnia 12.04.2023 r.
Formularz zgłoszeniowy sektor gospodarczy
Formularz zgłoszeniowy sektor społeczny
Formularz zgłoszeniowy sektor publiczny