Zaproszenie na Walne Zebranie Członków -27.05.2024 r.

wpis w: Aktualności

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków -27.05.2024 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27 – go maja b. r. /2024/ o godzinie 10.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
  6. Zapytania i wolne wnioski w tym zgłoszenie propozycji/inicjatyw dotyczących funkcjonowania LGD i wdrażania LSR.
  7. Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 14 ust.1 pkt. 2 lit. f Statutu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury nieusprawiedliwione nieobecności członka zwyczajnego  na dwóch odbywających się po sobie posiedzeniach Walnego Zebrania Członków skutkują wykluczeniem z członkostwa przez Zarząd.

 

Z poważaniem,

Członek Zarządu Krzysztof Milewski
Członek Zarządu  Radosław Wawiórko