Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informuję, iż w dniu 27 – go czerwca b. r. /poniedziałek/ o godzinie 11.00
w zajeździe „Stara Kuźnia” w Rudzie, ul. Białostocka 26, 19-200 Grajewo odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2015 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wysokości diet za posiedzenie dotyczące wyboru operacji członkom Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.
7. Przedstawienie informacji o podpisanej umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu
Stanisław Szleter