Zaproszenie na Walne Zebranie Członków – 15.12.2022 r.

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email
image_pdfimage_print

Uprzejmie informuję, iż w dniu 15 – go grudnia b. r. /czwartek/ o godzinie 11.00
w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2 19-200 Grajewo odbędzie się Walne
Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.
5. Przedstawienie informacji podsumowujących działalność LGD Biebrzański Dar Natury.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 14 ust.1 pkt. 2 lit. f statutu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury nieusprawiedliwione nieobecności członka zwyczajnego na dwóch odbywających się po sobie posiedzeniach Walnego Zebrania Członków skutkują wykluczeniem z członkostwa przez Zarząd.

Z poważaniem,
Prezes Zarządu
Stanisław Szleter