Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD Biebrzański Dar Natury

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informuję, iż w dniu 2 – go września b. r. /środa/ o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo odbędzie się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Wybór Przewodniczącego Zebrania.
4.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury.
5.Zapytania i wolne wnioski.
6.Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informuję, że 25 czerwca br. Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury podjęło uchwałę w sprawie zmian w statucie LGD Biebrzański Dar Natury. Zmiany przesłane zostały do Krajowego Rejestru Sądowego. 24 sierpnia br. otrzymaliśmy postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego wzywające LGD Biebrzański Dar Natury do zmiany statutu w związku z uwagami, które zostały zgłoszone przez organ nadzoru – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
W związku z powyższym prosimy o poważne potraktowanie naszej sprawy i stawienie się na posiedzenie Walnego Zebrania Członków w/w terminie.

Z poważaniem,
Prezes Zarządu
Stanisław Szleter