Informacja o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji.

wpis w: Aktualności, Posiedzenia Rady
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informuję, iż planuje się rozpocząć procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naborów: 3/2017- rozwijanie działalności gospodarczej, 4/2017- podejmowania działalności gospodarczej oraz 6/2017 – rewitalizacja małej skali w związku z powyższym w dniu 10 kwietnia b. r. /poniedziałek/ o godzinie 10.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Gisztarowicz