Warsztat refleksyjny – wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 22.01.2021 roku w  siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury odbył się warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej.Podczas warsztatu, podjęto dyskusję w oparciu o następujące zagadnienia: Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą? Postępy realizacji wskaźników LSR Postęp finansowy … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 11/2020 – Rewitalizacja małej skali

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 11/2020 w ramach przedsięwzięcia 3.2.1.Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej na operacje … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 10/2020 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 10/2020 w ramach przedsięwzięcia 3.2.4.Rozwój małej infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne na operacje … czytaj więcej…

Informacja o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji

wpis w: Aktualności, Posiedzenia Rady | 0

Uprzejmie informuję, iż planuje się rozpocząć procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naborów: 10/2020 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej; 11/2020 – Rewitalizacja małej skali; w związku z powyższym w dniu 22 stycznia b. r. /piątek/ o godzinie 15.30 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania … czytaj więcej…

NOWY WZÓR UMOWY I ANEKSU DO UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wpis w: PROW 2014-2020 | 0

Informujemy, iż na stronie prow.wrotapodlasia.pl został zamieszczony wzór umowy o przyznaniu pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wersja 5z) oraz wzór aneksu do umowy o przyznaniu … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący naboru nr 7/2020 w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego – obowiązujący od 05.01.2021 r. tj. od dnia opublikowania.

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Komunikat dotyczący zmiany zapisów załącznika do wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD,   tj. Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych. Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległ załącznik nr 5 do … czytaj więcej…

Biuro nieczynne 24.12.2020 r.

wpis w: Aktualne, Aktualności | 0

Informujemy, iż dzień 24.12.2020 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników LGD Biebrzański Dar Natury. Dzień te został wyznaczony za święto przypadające w dniu 26.12.2020 r. W związku z powyższym w tym dniu biuro Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury będzie nieczynne.

Zdobądź grant na dofinansowanie inicjatywy na rzecz ochrony środowiska

wpis w: Aktualności | 0

XI edycja Funduszu Naturalnej Energii z rekordowym budżetem na projekty ekologiczne GAZ-SYSTEM 30 października ogłosił nabór wniosków do XI edycji Funduszu Naturalnej Energii. To konkurs grantowy na dofinansowanie projektów o tematyce ekologicznej. W tym roku łączna kwota dla laureatów konkursu wynosi blisko pół miliona złotych. Wnioski można przesyłać do 17 grudnia … czytaj więcej…

Informacja dotycząca doradztwa w ramach ogłoszonych naborów 10/2020, 11/2020

Ze względu  na stan zagrożenia epidemiologicznego, w trosce o zachowanie wszelkich zasad ostrożności, doradztwo będzie udzielane po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem biura na konkretną datę i godzinę.  Osoby korzystające z doradztwa osobiście w biurze LGD proszone są o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa tj. posiadanie maseczki oraz dezynfekcję rąk po … czytaj więcej…

1 2 3 4 62