Noc Świętojańska w Wąsoszu – 23.06.2021 r.

wpis w: Aktualności | 0

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska promocyjnego, na którym będzie można uzyskać informacje o realizacji LSR, działalności Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury. Impreza plenerowa współfinansowana jest w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natur od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r” … czytaj więcej…

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury realizuje projekt pt „Forum Podlaskich Lokalnych Grup Działania”

wpis w: Aktualności | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury realizuje projekt pt „Forum Podlaskich Lokalnych Grup Działania” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej , w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021 zgodnie z Umową nr ROR-II/KSOW-N-9/2021 z dnia 27 maja 2021 r. Celem … czytaj więcej…

Ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014-2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z COVID-19

wpis w: Aktualności | 0

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie zmiany przepisów, dotyczących biegu postępowań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19. Link do komunikatu: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/uwaga-okreslono-ostateczny-termin-na-uzupelnienie-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-zlozonych-w-ram.html

Gwarancja z FGR

wpis w: Aktualności | 0

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania Zachęcamy: gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 1/2021 – Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 1/2021 w ramach przedsięwzięcia 1.2.1. Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej … czytaj więcej…

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

wpis w: Aktualności | 0

Szanowni Państwo! Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury została poinformowana pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, iż w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  może wnioskować o zwiększenie budżetu na wdrażanie LSR. Wobec powyższego przekazujemy Państwu projekt Lokalnej Strategii Rozwoju do … czytaj więcej…

Biuro nieczynne – 04.06.2021 r.

wpis w: Aktualności | 0

4 czerwca 2021 roku Biuro Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury będzie nieczynne. Zgodnie z zarządzeniem Nr 1/2021 Prezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z dnia 28 kwietnia 2021 r., informujemy iż 4 czerwca 2021 r. (piątek) jest dniem wolnym dla wszystkich pracowników Lokalnej Grupy Działania … czytaj więcej…

Informacja o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji

wpis w: Aktualności, Posiedzenia Rady | 0

Uprzejmie informuję, iż planuje się rozpocząć procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 1/2021 – Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności. W związku z powyższym w dniu 10 maja b. r. … czytaj więcej…

Bezpłatne szkolenia !!!!

wpis w: Aktualności | 0

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza mieszkańców Województwa Podlaskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu “Cyfrowe Podlaskie” Cyfrowe Podlaskie – projekt bezpłatnych szkoleń – informacja Szczegóły w linku: https://cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl/

WAŻNE: Biuro LGD nieczynne w dniach od 06.04.2021 r. do 09.04.2021 r.

wpis w: Aktualności | 0

Szanowni Państwo, informujemy, iż w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2 i koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się tej choroby w dniach od 06.04.2021 r. do 09.04.2021 r. biuro LGD będzie nieczynne.   Pracownicy biura pracować będą zdalnie, oraz będą dostępni do Państwa dyspozycji telefonicznie pod numerami … czytaj więcej…

1 2 3 4 63