Konsultacje społeczne dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na lata 2023-2027

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Z uwagi na fakt, iż Gmina Bargłów Kościelny  złożyła prośbę o  możliwość rozszerzenia obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury  na lata 2023-2027 o obszar ww. gminy, poniżej przedstawiamy Państwu propozycje zmian w strategii.

Wszystkie zmiany zostały naniesione na dokument w trybie „rejestruj zmiany”.

Wszystkie zmiany w dokumencie zostały przygotowane w oparciu o dane statystyczne, dane wewnętrzne LGD oraz w oparciu o zebrane informacje pochodzące z roku 2022 i 2023 (na terenie gminy Bargłów Kościelny miały miejsce konsultacje społeczne z mieszkańcami, przesyłane były ankiety, w pracach uczestniczyli również przedstawiciele gminy). Tym samym zaproponowane zmiany w LSR są wynikiem zgłaszanych potrzeb i oczekiwań ze strony mieszkańców. Dodatkowo konstruując budżet uwzględniono ograniczenia wynikające z dokumentacji aplikacyjnej na wybór LSR:

  • 30% budżetu EFRR w LSR na wdrażanie operacji poświęconych wspieraniu energii odnawialnej na potrzeby lokalnych społeczności;
  • maksymalnie 15% budżetu EFS+ w LSR na wdrażanie operacji poświęconych na przedsięwzięcia związane z wspieraniem edukacji (cel szczegółowy 4f), a pozostałe działania przewidziane w LSR będą poświęcone każdemu z celów szczegółowych (4h, 4k, 4l).

Ponadto poprawiono oczywiste omyłki pisarskie.

Na uwagi czekamy do 25 marca br. do godz. 10.00.

Uwagi można  zgłaszać osobiście w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury (Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo) lub mailowo na adres: lgd.biebrza@op.pl

(w tytule maila prosimy wpisać „uwagi do zmian LSR”).

PROJEKT LSR LGD BDN do konsultacji

Formularz zgłaszania uwag pobierz formularz