image_pdfimage_print

Nabór nr 6/2022 – promowanie obszaru objętego LSR- zamknięty

wpis w: Aktualności, PROW 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 6/2022 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY II Kształtowanie zrównoważonej i efektywnej gospodarki bogatej w miejsca pracy na obszarze LGD CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1.  Wzmocnienie … czytaj więcej…

Nabór nr 5/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej – zamknięty

wpis w: Aktualności, PROW 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 5/2022 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY 2: Kształtowanie zrównoważonej i efektywnej gospodarki bogatej w miejsca pracy na obszarze LGD CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1: Wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości … czytaj więcej…

wpis w: Aktualności, Rozeznanie rynku | 0

Wojewodzin, dnia 19 kwietnia 2022 r. ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiegona lata 2014 – 2020   Szanowni … czytaj więcej…

Zapytanie Ofertowe -X Piknik Rodzinny w Wojewodzinie

wpis w: Aktualności, Rozeznanie rynku | 0

Wojewodzin, dnia 14 kwietnia 2022 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natur od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – … czytaj więcej…

Lista operacji wybranych do dofinansowania Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury oraz z ogłoszeniem po poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w ramach naboru nr 2/2022

wpis w: Aktualności, PROW 2014-2020 | 0

Lokalna  Grupa  Działania  Biebrzański  Dar  Natury  zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty po poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej na Liście operacji wybranych do dofinansowania  oraz Liście operacji zgodnych z … czytaj więcej…

Zapytanie ofertowe w ramach projektu współpracy „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wojewodzin, dnia 5 kwietnia 2022 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE   Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zaprasza do złożenia oferty na kompleksową usługę organizacji Pikniku promującego produkty lokalne połączonego z dorobkiem kulturalnym pn.: “Smak na produkt i kulturę”. Zadanie jest realizowane w ramach projektu współpracy: „Razem – ku … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 3/2022 – podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 3/2022 w ramach przedsięwzięcia 2.1.1.Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD na operacje z zakresu: … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 2/2022 – Rozwój małej infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne

Lokalna  Grupa  Działania  Biebrzański  Dar  Natury  zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty po poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej na Liście operacji wybranych do dofinansowania  oraz Liście operacji zgodnych z … czytaj więcej…

1 3 4 5 6 7 8 9 74