Zaproszenie na Walne Zebranie Członków – 28.11.2018 r.

wpis w: Aktualności | 0

Uprzejmie informuję, iż w dniu 28 – go listopada  b. r. /środa/ o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjne Urzędu Gminy, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia. Przedstawienie porządku obrad. Wybór Przewodniczącego Zebrania. Podjęcie uchwały … czytaj więcej…

Projekt pn. „Place rekreacyjne w Gminie Grajewo”

wpis w: Aktualności | 0

Podsumowanie projektu pn. „Place rekreacyjne w Gminie Grajewo” Dnia 8 października dokonano ostatecznego odbioru projektu „Place rekreacyjne w Gminie Grajewo”. Projekt jest współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, poddziałania 19.2 … czytaj więcej…

Lista operacji wybranych do dofinansowania, Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury oraz z ogłoszeniem po poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w ramach naboru nr 10/2018

wpis w: Aktualności, PROW 2014-2020 | 0

Lokalna  Grupa  Działania  Biebrzański  Dar  Natury  zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty z dnia 10 października 2018 r.  po poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej na liście operacji wybranych do … czytaj więcej…

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w LSR

wpis w: Aktualności | 0

Szanowni Państwo! przekazujemy Państwu projekt zmian Lokalnej Strategii Rozwoju uwzględniający zmiany wartości wskaźników, przesunięcie środków finansowych, poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i konieczności dostosowania zapisów do SZOOP RPOWP na lata 2014-2020. projekt uchwały – do konsultacji projekt LSR do konsultacji. Uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres lgd.biebrza@op.pl, telefonicznie … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 11/2018 – Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi

wpis w: Aktualności, PROW 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 11/2018 w ramach przedsięwzięcia 2.1.3 Budowa sieci inkubatorów przetwórstwa lokalnego na operacje z … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 10/2018 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

wpis w: Aktualności, PROW 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 10/2018 w ramach przedsięwzięcia 3.2.4 Rozwój małej infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne na … czytaj więcej…

Biuro nieczynne – 13-14.09.2018 r.

wpis w: Aktualności | 0

Informujemy, iż w dniach  13 – 14  września 2018 r. biuro LGD Biebrzański Dar Natury z siedzibą w Wojewodzinie 2, 19-200 Grajewo będzie zamknięte, z powodu uczestnictwa pracowników biura w Forum Podlaskich Lokalnych Grup Działania. Za utrudnienia przepraszamy.

Piknik Rodzinny w miejscowości Konopki-Kolonie

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 24 sierpnia 2018 roku na boisku w miejscowości Konopki-Kolonie odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przez Wójta Gminy Grajewo Stanisława Szletera oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Grajewo. Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury miała przyjemność uczestniczyć w pikniku wzbogacając imprezę o animacje  oraz materiały promocyjne.

1 2 3 4 5 6 7 45