Wyniki naboru nr 3/2022 – podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 3/2022 w ramach przedsięwzięcia 2.1.1.Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD na operacje z zakresu: … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 2/2022 – Rozwój małej infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne

Lokalna  Grupa  Działania  Biebrzański  Dar  Natury  zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty po poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej na Liście operacji wybranych do dofinansowania  oraz Liście operacji zgodnych z … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 1/2022 – Rewitalizacja małej skali

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 1/2022 w ramach przedsięwzięcia 3.2.1.Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej na operacje … czytaj więcej…

Informacja

wpis w: Aktualności, Posiedzenia Rady | 0

Uprzejmie informuję, iż planuje się rozpocząć procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naborów nr: 1/2022 – Rewitalizacja małej skali; 2/2022 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej; 3/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej; 4/2022 – Budowa lub przebudowa dróg. W związku z powyższym w … czytaj więcej…

II edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

wpis w: Aktualności | 0

Koła Gospodyń Wiejskich z całej Polski będą mogły kolejny raz zaprezentować swoją działalność. Myślą przewodnią tegorocznej edycji konkursu są „Ostatki  polskiej tradycji”. Potrwa on do 7 marca 2022 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej prezydent.pl.Poniżej znajduje się regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa. https://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/uwaga_konkurs/ii-edycja-konkursu-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp.html

Projekt współpracy „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia”

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury  oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski” realizują projekt współpracy pn. „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia” akr. „R-kLPP” Cel operacji: Podniesienie atrakcyjności obszarów LGD poprzez utworzenie infrastruktury oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców terenów realizacji LSR na temat rozwoju obszarów i promocji produktu … czytaj więcej…

Podpisanie umowy na realizację projektu współpracy – „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia”

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski w dniu 24 lutego 2022 roku podpisała umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu współpracy pn. „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i … czytaj więcej…

Wynik zapytania ofertowego dotyczącego Rozeznania rynku w ramach projektu współpracy „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia”

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące Rozeznania rynku w ramach projektu współpracy „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, wpłynęły 2 oferty. … czytaj więcej…

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

wpis w: Aktualności | 0

Ankieta dotycząca badania jakości i efektywności promocji i aktywizacji społeczności lokalnej Zapraszamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety, której celem jest określenie jakości i efektywności promocji i aktywizacji społeczności lokalnej w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury. Zawarcie w ankiecie swoich uwag i opinii … czytaj więcej…

1 2 3 4 5 6 7 73