Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

wpis w: Aktualności | 0

Szanowni Państwo! przekazujemy Państwu projekt zmian Lokalnej Strategii Rozwoju, który wynika z pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i dotyczy korekty kwoty przedsięwzięcia 3.1.1 Modernizacja infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom LGD (zwiększenie kwoty o 214 zł) oraz korekty kwoty przedsięwzięcia 3.2.1. Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej (zmniejszenie kwoty … czytaj więcej…

Za nami pierwsza z ośmiu współorganizowanych imprez plenerowych

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 4 maja 2019 roku na placu przy Muzeum Mleka w Grajewie odbyła się impreza plenerowa “KRÓWKA MATYLDA POZNAJE AMERYKĘ” .Atrakcją dla najmłodszych były między innymi: dmuchańce, malowanie twarzy, wata cukrowa, maskotki chodzące oraz konkursy przeprowadzone przez animatorkę Whoopi Goldberg. Podczas pikniku odbyły się także występy grup … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący projektu “Droga do pracy mieszkańców LGD Biebrzański Dar Natury”

wpis w: Aktualności | 0

Stowarzyszenia konsultingowo-doradcze “Wrota Biznesu” informuje o przedłużeniu terminu rekrutacji do projektu “Droga do pracy mieszkańców LGD Biebrzański Dar Natury” do 08.05.2019 r. Szczegółowe informacje o projekcie, formularz zgłoszeniowy oraz dokumenty do pobrania znajdują się pod poniższym linkiem: http://www.wrotabiznesu.com/projekty-ue-2/droga-do-pracy-mieszkancow-lgd-biebrzanski-dar-nat ury/

Zapraszamy na Piknik do Muzeum Mleka w Grajewie

wpis w: Aktualności | 0

Serdecznie zapraszamy na imprezę plenerową “KRÓWKA MATYLDA POZNAJE AMERYKĘ”współorganizowaną przez LGD Biebrzański Dar Natury.  Impreza plenerowa współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór nr 6/2019 – Działania skierowane do rodzin

wpis w: Aktualne, EFS 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 6/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury  CEL OGÓLNY 1. Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD.  CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2 Zwiększenie uczestnictwa osób defaworyzowanych … czytaj więcej…

Nabór nr 5/2019 – Programy Aktywności Lokalnej

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 5/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury  CEL OGÓLNY 1 Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD.  CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2 Zwiększenie uczestnictwa osób defaworyzowanych … czytaj więcej…

Nabór nr 4/2019 – Rozwijanie działalności gospodarczej

wpis w: Aktualności, PROW 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 4/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY II: Kształtowanie zrównoważonej i efektywnej gospodarki bogatej w miejsca pracy na obszarze LGD CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1: Wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości … czytaj więcej…

Nabór nr 3/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej

wpis w: Aktualności, PROW 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 3/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY 2: Kształtowanie zrównoważonej i efektywnej gospodarki bogatej w miejsca pracy na obszarze LGD CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1: Wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości … czytaj więcej…

Nabór nr 2/2019 – Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno – gospodarczej

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 2/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY I: Wzmocnienie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2: Zwiększenie uczestnictwa … czytaj więcej…

1 2 3 4 5 6 7 48