Piknik Ekologiczny – Gmina Grajewo w ramach projektu współpracy „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania”

wpis w: Aktualności | 0

Piknik Ekologiczny – Gmina Grajewo W dniu 28 lipca 2018 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Rudzie uczestniczyliśmy w pikniku ekologicznym w ramach projektu „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania” realizowany przez Lokalną Grupę Działania Biebrzański Dar Natury ,Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” oraz … czytaj więcej…

Festyn rodzinny w Cyprkach

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 20 lipca 2018 roku na boisku w miejscowości Cyprki odbył się Festyn Rodzinny. Festyn otworzył Pan Wójt Gminy Grajewo wraz z Radnym Panem Sławomirem Wysockim. Powitali oni licznie zgromadzonych mieszkańców oraz zaprosili do zabawy i aktywnego udziału w festynie. Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury miała przyjemność … czytaj więcej…

Piknik Ekologiczny – Gmina Wąsosz w ramach projektu współpracy „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania”

wpis w: Aktualności | 0

Piknik Ekologiczny – Gmina Wąsosz W dniu 22 lipca 2018 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Wąsoszu uczestniczyliśmy w pikniku ekologicznym w ramach projektu „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania” realizowany przez Lokalną Grupę Działania Biebrzański Dar Natury ,Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” oraz … czytaj więcej…

Piknik Ekologiczny – Gmina Szczuczyn w ramach projektu współpracy „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania”

wpis w: Aktualności | 0

Piknik Ekologiczny – Gmina Szczuczyn W dniu 21 lipca 2018 roku na terenie Starego Parku w Szczuczynie uczestniczyliśmy w pikniku ekologicznym w ramach projektu „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania” realizowany przez Lokalną Grupę Działania Biebrzański Dar Natury ,Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” oraz … czytaj więcej…

Informacja o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji

wpis w: Aktualności | 0

Uprzejmie informuję, iż planuje się rozpocząć procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naborów: 8/2018- Wzbogacenie ofery edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego, 9/2018- Podejmowanie działalności gospodarczej, w związku z powyższym w dniu 27 lipca b. r. /piątek/ o godzinie 16.30 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 … czytaj więcej…

Piknik Ekologiczny – Gmina Rajgród w ramach projektu współpracy „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania”

wpis w: Aktualności | 0

Piknik Ekologiczny – Gmina Rajgród W dniu 15 lipca 2018 roku na terenie Publicznego Przedszkola w Rajgrodzie uczestniczyliśmy w pikniku ekologicznym w ramach projektu „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania” realizowany przez Lokalną Grupę Działania Biebrzański Dar Natury ,Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” oraz … czytaj więcej…

Piknik Ekologiczny – Gmina Bargłów Kościelny w ramach projektu współpracy „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania”

wpis w: Aktualności | 0

Piknik Ekologiczny – Gmina Bargłów Kościelny w ramach projektu współpracy „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania”   Piknik Ekologiczny – Gmina Bargłów Kościelny W dniu 14 lipca 2018 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym uczestniczyliśmy w pikniku ekologicznym w ramach projektu „Odnawialne Źródła Energii … czytaj więcej…

Dotacje na świetlice wiejskie, place zabaw i parki miejskie

wpis w: Aktualności | 0

Na wtorkowym posiedzeniu, 10 lipca, Zarząd Województwa przyznał ponad 3 miliony dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projektom zgłoszonym przez gminy należące do Lokalnych Grup Działania: Stowarzyszenie „Fundusz Biebrzański”, „Kraina Mlekiem Płynąca” i „Biebrzański Dar Natury”. 1,7 mln zł trafi do gmin z LGD „Fundusz Biebrzański”. Gmina … czytaj więcej…

Nabór nr 12/2018 – Infrastruktura społeczna – zamknięty

      OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 12/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL główny: 3. Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD CEL szczegółowy: 3.2. Zwiększenie dostępności mieszkańców do … czytaj więcej…

Nabór nr 11/2018 – Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi – zamknięty

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 11/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury   CEL OGÓLNY II Kształtowanie zrównoważonej i efektywnej gospodarki bogatej w miejsca pracy na obszarze LGD   CEL SZCZEGÓŁOWY … czytaj więcej…

1 2 3 4 5 6 7 44