Fotorelacja z konferencji “Nowoczesne KGW”

Print Friendly, PDF & Email

Fotorelacja z konferencji

“Nowoczesne KGW”

w  ramach projektu współpracy

pn.: “Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przechody 22.06.2023 r.