Zaproszenie – Zakończenie roku szkolnego – 23 czerwiec – Park przy Urzędzie Miejskim w Szczuczynie

Print Friendly, PDF & Email

Zadanie jest realizowane w ramach projektu współpracy: „Z tradycją w nowoczesność” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowanego w ramach poddziałania: 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania”.