Konkursy: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

wpis w: PROW 2007-2013 konkursy zamknięte | 0

Zarząd Województwa Podlaskiegoinformuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – limit dostępnych środków 249 133,00 zł (konkurs BDN – … czytaj więcej…

Zmiana formularza wniosku na Małe Projekty

wpis w: PROW 2007-2013 konkursy zamknięte | 0

W celu ułatwienia przygotowania wniosku o przyznanie pomocy został opracowany aktywny formularz wniosku w wersji 4z w formacie.pdf. Wraz z wersją papierową wniosku o przyznanie pomocy (wydrukowana wersja aktywnego formularza), Wnioskodawca powinien złożyć jego wersję elektroniczną na nosniku danych (zalecane jest przekazanie wniosku na płycie CD/DVD), co wpłynie … czytaj więcej…

Konkurs BDN-MP/III/2011 Małe Projekty

wpis w: PROW 2007-2013 konkursy zamknięte | 0

Zarząd Województwa Podlaskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj.operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi III ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi(konkurs BDN – … czytaj więcej…

Konkurs BDN-OW/II/2011 Odnowa i Rozwój wsi

wpis w: PROW 2007-2013 konkursy zamknięte | 0

Zarząd Województwa Podlaskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (konkurs BDN – OW/II/2011) za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Biebrzański … czytaj więcej…

Zmiana formularza wniosku na Małe Projekty Konkurs BDN-MP/III/2011 Małe Projekty << poprzednia następna >> Zmiana formularza wniosku na Małe Projekty

Zmiana formularza wniosku na Małe Projekty W celu ułatwienia przygotowania wniosku o przyznanie pomocy został opracowany aktywny formularz wniosku w wersji 4z w formacie.pdf. Wraz z wersją papierową wniosku o przyznanie pomocy (wydrukowana wersja aktywnego formularza), Wnioskodawca powinien złożyć jego wersję elektroniczną na nosniku danych (zalecane jest przekazanie … czytaj więcej…

Konkursy: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

wpis w: PROW 2007-2013 konkursy zamknięte | 0

Zarząd Województwa Podlaskiegoinformuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – limit dostępnych środków 246 431,00 zł (konkurs BDN – … czytaj więcej…

1 46 47 48 49 50