Anulowanie naboru nr 6/2018

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 marca 2018 roku nabór nr 6/2018 w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 Bezzwrotne dotacje dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z zakresu typu projektu 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, przewidziany w terminie 03.04.2018 – 18.04.2018 r., zostaje anulowany z powodu pozytywnie rozpatrzonego protestu dot. wniosku złożonego do konkursu nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-021/17 (NABÓR NR 10/2017).