ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁPRACY “Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia”

Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zrealizowała projekt współpracy „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia„ o akronimie “R-kLPP”.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:

  • wykonanie  8 wiat turystycznych z wyposażeniem,
  • opracowanie i wydanie innowacyjnej gry „dobble”,
  • organizacja pikniku „Smak na produkt i kulturę”,
  • zakup gadżetów promocyjnych,
  • organizacja konferencji podsumowującej projekt.
  • zakup rowerów elektrycznych
  • konferencja promująca produkt lokalny

Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności obszarów LGD poprzez utworzenie infrastruktury oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców terenów realizacji LSR na temat rozwoju obszarów i promocji produktu lokalnego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.