Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 12/2017

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w dokumentacji do naboru nr  12/2017 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, P. 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa obszaru oraz P. 3.2.5 Inwestycje w obiekty działające w sferze dziedzictwa kulturowego zmierzające do zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców błędnie wskazano numer konkursu

jest: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-037/16,
winno być: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-037/17.