Komunikat dotyczący naboru nr 1/2021 w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego – obowiązujący od 06.08.2021 r. tj. od dnia opublikowania.

wpis w: EFS 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległ załącznik do ogłoszeń o naborze wniosków – Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem. W ramach załącznika wydzielono wzór deklaracji dla osób prawnych oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Uzasadnienie: Zmiana polega na doprecyzowaniu treści deklaracji dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, m. in. poprzez dodanie oświadczenia o pozostawaniu/nie pozostawaniu w związku małżeńskim oraz zgody małżonka wystawcy weksla in blanco na wystawienie weksla.

Załącznik nr 12 Wzor_deklaracji_wystawcy_weksla_in_blanco_wraz_z_wekslem – obowiązujący od 06.08.2021r.