Dni Jedwabnego – fotorelacja

wpis w: Aktualności
W dniu 16 lipca 2017 r. przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem odbył się Festyn pn. „Dni Jedwabnego”. Współorganizatorem imprezy była Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury. Pracownicy biura LGD w ramach inicjatywy informacyjno – promocyjnej dotyczącej zwiększenia aktywności lokalnej zorganizowali w tym dniu w Jedwabnem stoisko promocyjne, na którym udostępniono materiały promocyjne i publikacje oraz przekazywano informacje o funkcjonowaniu i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury. Dodatkowo został zorganizowany konkurs dotyczący wiedzy na temat Lokalnej Strategii Rozwoju.