UWAGA „Czas na biznes”– informacja o rozpoczęciu rekrutacji

wpis w: Aktualności

Szanowni Państwo,

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Czas na biznes”.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie od 25.01.2019 do 15.02.2019

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji uczestników projektu wraz z załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulaminu rekrutacji uczestników projektu CZAS NA BIZNES (2)

2. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu (2)

3. ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu (1)

UWAGA: w terminie naboru do 15.02.2019 roku uczestnicy składają wyłącznie formularz rekrutacyjny (wraz z wymaganymi zaświadczeniami). Pozostałe dokumenty będą wypełniane w późniejszych etapach realizacji projektu. Wszelkie informacje będą umieszczane na naszej stronie.

Poniżej zamieszczamy pozostałe dokumenty projektowe.

4. REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA BEZZWROTNEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – CZAS NA BIZNES

5. ZAŁACZNIK NR 1 do Regulaminu- Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

6. ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan

7. ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości Karta Oceny Biznesplanu

8. ZAŁĄCZNIK NR 4 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości –UMOWA O PRZYZNANIE DOTACJI

9. ZAŁĄCZNIK NR 5 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości- Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem

10. Załącznik nr 6. do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości- Zestawienie towarówusług

11. Załącznik nr 7 Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości – Protokół wykonania usługi (1)

12. Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości- Oświadczenie o stopniu wykorzystania wsparcia pomostowego

13. Załącznik nr 9. do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój

14. Załącznik nr 2 Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego- Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis (1)

15. Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

16. Załącznik nr 10. do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości- Formularz rozliczenia wsparcia pomostowego

17. Załącznik 5. do Umowy- Indywidualny plan potrzeb w zakresie specjalistycznego wsparcia towarzyszącego

18. Załącznik 6. do Umowy -Wzór weksla in blanco oraz deklaracja wekslowa.

19. Zal_14_ Wykaz działalności wykluczonych z możliwości uzyskania dofinansowania

20. Regulamin KOW Czas na biznes

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają w biurze projektu pod adresem w biurze projektu przy ul. Komunalnej 6, 19-200 Grajewo w wyznaczonym terminie, wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 Regulaminu rekrutacji.

 Formularz rekrutacyjny należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w godzinach od 9.00 do 15.00  lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Biuro projektu/Sekretariat „Czas na biznes” ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, z dopiskiem na kopercie „Dokumenty rekrutacyjne do projektu RPOWP 2014-2020 pn. Czas na biznes realizowanego przez Stowarzyszenie Europartner AKIE”.

Formularze rekrutacyjne dostarczone poza ogłoszonymi terminami naboru pozostaną bez rozpatrzenia.

„Czas na biznes”– informacja o rozpoczęciu rekrutacji

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się ze szczegółami projektu na stronie Stowarzyszenia:
https://europartner-akie.pl/projekty-aktualne/czas-na-biznes