Dotacje na świetlice wiejskie, place zabaw i parki miejskie

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Na wtorkowym posiedzeniu, 10 lipca, Zarząd Województwa przyznał ponad 3 miliony dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projektom zgłoszonym przez gminy należące do Lokalnych Grup Działania: Stowarzyszenie „Fundusz Biebrzański”, „Kraina Mlekiem Płynąca” i „Biebrzański Dar Natury”.

1,7 mln zł trafi do gmin z LGD „Fundusz Biebrzański”. Gmina Mońki otrzyma 795 tys. zł na odnowienie skwerów w pobliżu dworca PKS oraz utworzenie zewnętrznej siłowni połączonej z placem zabaw dla dzieci, gmina Jaświły – 349 tys. zł na przebudowę budynku po byłej szkole na potrzeby świetlicy wiejskiej, a gmina Goniądz – 533 tys. zł na odnowę parku miejskiego.

Gminy należące do Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” dostaną 1,5 mln zł dofinansowania z RPOWP. Miasto Kolno odnowi dwa place przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kolnie oraz przy Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu za733 tys. zł dofinansowania, a gmina Kolno – przeznaczy 736 tys. zł dotacji na przebudowę dawnej remizy w miejscowości Wincenta na świetlicę wiejską.

Natomiast gminy z Lokalnej Grupy Działania „Biebrzański Dar Natury” wesprze dotacja w wysokości 387 tys. zł. Gmina Szczuczyn (dotacja – 202 tys. zł) przebuduje przystanek przy ulicy Sobieskiego oraz parking przy ulicy Pawełki, a gmina Radziłów w miejscowościach: Karwowo, Mścichy i Radziłów wybuduje i wyposaży place zabaw (186 tys. zł).

Z kolei dofinansowanie w wysokości 120 tys. zł otrzyma gmina Łapy z LGD N.A.R.E.W na rozszerzenie oferty przedszkolnej dla 250 dzieci w sześciu ośrodkach wychowania przedszkolnego (Przedszkole nr1w Łapach, Przedszkole nr 2w Łapach, Oddział przedszkolny przy SP w Łupiance Starej, Oddział przedszkolny przy SP w Uhowie, Oddział przedszkolny przy SP nr 3 w Łapach, Oddział przedszkolny przy SP w Płonce Kościelnej). Przedszkolaki będą miały dodatkowe zajęcia językowe, informatyczne, matematyczno-badawcze. A 15 nauczycieli przedszkolnych skorzysta ze szkoleń podnoszących kompetencje.

Realizacja tych działań, zgłoszonych przez Lokalne Grupy Działania, jest możliwa dzięki Rozwojowi Lokalnemu Kierowanemu przez Społeczność (RLKS), czyli instrumentowi funkcjonującemu w ramach programu regionalnego. Dzięki RLKS konkursy na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego przeprowadzają Lokalne Grupy Działania, ale to Zarząd Województwa przyznaje dotacje projektom spełniającym warunki konkursu.

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/dotacje-na-swietlice-wiejskie-place-zabaw-i-parki-miejskie.html