Zaproszenie na posiedzenie Rady – 19.09.2016 r.

wpis w: Aktualności, Posiedzenia Rady
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informuję, iż w dniu 19 września b. r. /poniedziałek/ o godzinie 11.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad:

    1. Otwarcie posiedzenia.
    2. Przedstawienie porządku obrad.
    3. Wydanie opinii Rady w sprawie wniosku o zmianie Procedur wyboru i oceny operacji pozagrantowych wraz ze zmianą Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.
    4. Zapytania i wolne wnioski.
    5. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady
Mieczysław Gisztarowicz