I FORUM INICJATYW I WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LGD BIEBRZAŃSKI DAR NATURY

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Zapraszamy przedstawicieli/ki organizacji pozarządowych i administracji publicznej z terenu LGD Biebrzański Dar Natury do udziału w I Forum Inicjatyw i Współpracy Organizacji Pozarządowych LGD Biebrzański Dar Natury.

MIEJSCE: Zajazd “Stara Kuźnia” (Ruda ul. Białostocka 26, 19-200 Grajewo)
TERMIN: 13.10.2016 r. godz:9:00

Forum zostało podzielone na cztery części tematyczne, które realizowane będą w formie, dyskusji oraz pracy w grupach roboczych w ramach przewidywanego szkolenia umiejętności miękkich.
Cele forum:

  • Integracja i zacieśnienie współpracy stowarzyszeń, działających w ramach LGD Biebrzański Dar Natury.
  • Nabycie wiedzy i kompetencji niezbędnych do współpracy międzysektorowej w zakresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
  • Zmotywowanie do podjęcia współpracy w realizacji ważnych celów społecznych
    w  ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zgłoszenia na forum drogą: 

tel.: 86 273 80 44
e-mail na adres: lgd.biebrza@op.pl

do 6 października 2016 r.
Więcej szczegółów w załączonym programie

 

Program I Forum