Fotorelacja z Konferencji połączonej z wizytą studyjną

Print Friendly, PDF & Email

18 października 2022 r.

w Gospodarstwie Agroturystycznym w Przechodach odbyła się Konferencja, która połączona była z wizytą studyjną w Twierdzy Osowiec,

współfinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020

       w ramach projektu współpracy:

                                         „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia”

realizowanego w ramach poddziałania: 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań

w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania”.