Informacja dotycząca naboru nr 3/2020 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego, przedsięwzięcie 3.2.5 Inwestycje w obiekty działające w sferze dziedzictwa kulturowego zmierzające do zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, iż w ramach naboru nr 3/2020 Przedsięwzięcie: 3.2.5 Inwestycje w obiekty działające w sferze dziedzictwa kulturowego zmierzające do zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców na operacje z zakresu typu projektu nr 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 trwającego w dniach: 31.12.2020 r. – 20.01.2020 r. nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie realizacji projektu.