Informacja o doradztwie

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

W trosce o wysoką jakość składanych wniosków oraz efektywność świadczonego doradztwa premiuje się wnioskodawców, którzy korzystali z doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD/ w zakresie
przygotowania wniosku /biznesplanu w terminie wcześniejszym niż 3 ostatnie dni robocze trwania naboru.

Na doradztwo zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie, pod nr tel. 86 273 80 44.

Ponadto informujemy, iż osoby chcące skorzystać z doradztwa, które nie są uprawnione do reprezentowania danego podmiotu, zobowiązane są do przedstawienia odpowiedniego upoważnienia.