Konsultacje społeczne dotyczące Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością doprecyzowania Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji do Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury zatwierdzonej Uchwałą NR 73/2019 Zarządu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z dnia 24 października 2019 roku, przekazujemy Państwu do konsultacji projekt zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji:

Projekt zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji

Uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres lgd.biebrza@op.pl, telefonicznie pod numerem 86 273 80 44 lub osobiście w biurze LGD  do dnia 14.11.2019 do godz. 14:00