Informacja o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji

wpis w: Aktualności, Posiedzenia Rady
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informuję, iż planuje się rozpocząć procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naborów:

  • 1/2020 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR;
  • 2/2020 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego;
  • 4/2020 – Rewitalizacja małej skali;
  • 5/2020 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej;
  • 6/2020 – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych;

w związku z powyższym w dniu 6 lutego b. r. /czwartek/ o godzinie 15.30 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Gisztarowicz