Informacja o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji

wpis w: Aktualności, Posiedzenia Rady
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informuję, iż planuje się rozpocząć procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr  11/2017 –  Współpraca na rzecz promocji produktów lokalnych (promowanie obszaru LSR),  w związku z powyższym w dniu 1 września b. r. /piątek/  w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.

Przedmiotem posiedzenia będzie również ponowna ocena projektu wynikająca z protestu złożonego przez wnioskodawcę w ramach zakończonej oceny wniosków dotyczącego naboru nr 10/2017.

 

Przewodniczący Rady
Mieczysław Gisztarowicz