Konsultacje społeczne dotyczące zmian w LSR

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo!

przekazujemy Państwu projekt zmian Lokalnej Strategi Rozwoju uwzględniający przesunięcie niewykorzystanych środków z zamkniętych naborów (wg. kwot z podpisanych umów) na nabory planowane do ogłoszenia. Uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres lgd.biebrza@op.pl, telefonicznie pod numerem 86 273 80 44 lub osobiście w biurze LGD  do dnia 19.10.2017 r. do godz. 14:00.

Projekt uchwały – do konsultacji