Informacja dotycząca naboru nr 13/2017

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, iż w ramach naboru nr 13/2017 (Przedsięwzięcie: 1.2.1 Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej na operacje z zakresu typu projektu nr 8 – Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020) trwającego w dniach: 11.09.2017 – 27.09.2017 nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie realizacji projektu.